Auteur archieven: Ralf Wassen

Jos Bastiaansen is vandaag door burgemeester Richard de Boer van de gemeente Langraaf, verrast met een koninklijke onderscheiding.Zijn jarenlange inzet als secretaris van de Belangenvereniging Rimburg en het feit dat hij initiatiefnemer is voor de oprichting van de Buurtbus Rimburg-Eygelshoven hebben daarbij een grote rol gespeeld. Wij feliciteren Jos van harte met zijn welverdiende onderscheiding.

De buurtbus Lijn 723, die Rimburg bedient, rijdt de route Ubach-Palenberg (station), Rimburg, Waubach (Pastoor Schepenstraat), Eygelshoven (markt), Hopel (station) en Mondo Verde v.v., volgens onderstaande dienstregeling: Dienstregeling per 15-12-2019 Buurtbus Lijn 723.pdf Er zijn in Rimburg drie op- en uitstapplaatsen: op de markt, aan de Broekhuizenstraat en de Rimburgerweg.NB.: Door de omleidingen, ten gevolge van de reconstructiewerkzaamheden aan de doorgaande wegen in Rimburg, zijn de op- en uitstapplaatsen Broekhuizenstraat en Rimburgerweg tijdelijk niet beschikbaar. De bus rijdt niet op 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 1e en 2e Kerstdag. Op Koningsdag en Bevrijdingsdag wordt de dienstregeling gereden als op zaterdag.Men kan van de bus gebruikmaken met alle in het openbaar vervoer gebruikelijke betalingswijze, zoals OV-chipkaarten en abonnementen. Losse rittenkaarten kunnen uitsluitend met pinbetalingen worden verkregen.NB.: ten gevolge van de lopende coronamaatregelen zijn pinbetalingen voorlopig niet mogelijk. Opm.: Voor scholieren met bestemming Landgraaf en Heerlen rijdt op maandag t/m vrijdag een schoolbus…

Verder lezen

In de Nieuwsbrief van maart 2022. is een mededeling opgenomen dat wij van onze buren uit Hofstadt bericht hadden ontvangen dat er plannen bestaan om in het Wormdal, aan Duitse zijde, een reeds bestaand energiepark van zonnepanelen uit te breiden met zonnepanelen en 3 windturbines van 245 meter hoogte, met een rotordoorsnede van 150 meter. De inwoners van Hofstadt zijn, evenals de inwoners van Rimburg, in principe niet tegen alternatieve energie, maar de vraag is of dit energiepark in dit kwetsbare natuurgebied aangelegd moet worden. Er zijn voldoende alternatieven. De gevolgen voor Hofstadt en de omliggende dorpen, zoals Eygelshoven en Rimburg zouden zijn: De Belangenvereniging Rimburg heeft meteen een gesprek gehad met Wethouder Freed Janssen van de gemeente Landgraaf met de volgende vragen: Is de gemeente Landgraaf op de hoogte van de plannen? Is men op de hoogte van de status van deze plannen, in hoeverre zijn er al besluiten…

Verder lezen

In de tussentijd is de reconstructie die gestart werd in 2021 afgerond. In het volgende artikel op Parkstad Actueel Reconstructie wegen in Rimburg – ParkstadActueel. Ook is er een officieel besluit in de Staatscourant na te lezen over de reconstructie Gemeente Landgraaf – Verkeersbesluit reconstructie wegen Rimburg (officielebekendmakingen.nl) Het project is op dit moment afgerond.

Het Waterschap Limburg is in samenwerking met diverse partijen een project aan het ontwikkelen waarin wordt gekeken naar het herinrichten van een stuk van de rivier de Worm. Men onderzoekt of de Worm weer in zijn oorspronkelijke natuurlijk verloop teruggebracht kan worden. U kunt meer lezen in het volgende artikel op de website van het Waterschap Limburg.

De belangenvereniging zet zich al jaren in voor de verbetering van de verkeerssituatie. Hiertoe hebben wij regelmatig contact met de gemeente Landgraaf waarbij wij met de verkeerskundige als ook de BOA’s contact afstemmen welke situaties aandacht verdienen.

6/6
Call Now Button