Windmolens Hofstad

Windmolens Hofstad

In de Nieuwsbrief van maart 2022. is een mededeling opgenomen dat wij van onze buren uit Hofstadt bericht hadden ontvangen dat er plannen bestaan om in het Wormdal, aan Duitse zijde, een reeds bestaand energiepark van zonnepanelen uit te breiden met zonnepanelen en 3 windturbines van 245 meter hoogte, met een rotordoorsnede van 150 meter.

De inwoners van Hofstadt zijn, evenals de inwoners van Rimburg, in principe niet tegen alternatieve energie, maar de vraag is of dit energiepark in dit kwetsbare natuurgebied aangelegd moet worden. Er zijn voldoende alternatieven.

De gevolgen voor Hofstadt en de omliggende dorpen, zoals Eygelshoven en Rimburg zouden zijn:

  • Verstoring van de landschappelijke waarden;
  • Verslechtering van de leefomgeving van mens en dier;
  • Gezondheidsrisico┬┤s door laagfrequent geluid;
  • Beperkingen door omgevingsgeruis en slagschaduwen;
  • Waardeverlies van grond, onroerend goed en huurwaarde.

De Belangenvereniging Rimburg heeft meteen een gesprek gehad met Wethouder Freed Janssen van de gemeente Landgraaf met de volgende vragen: Is de gemeente Landgraaf op de hoogte van de plannen? Is men op de hoogte van de status van deze plannen, in hoeverre zijn er al besluiten genomen? Wil men zich inzetten om er samen met de inwoners van Rimburg, Eygelshoven en Hofstadt om de uitbreiding van het energiepark in deze omvang tegen te gaan? Wat kunnen de inwoners en de gemeente formeel doen tegen het plaatsen van windturbines van dergelijke omvang op deze plek op Duits grondgebied?

De gemeente heeft gereageerd en deelt mee dat Freed Janssen contact heeft gehad met de gemeenten Herzogenrath, waaronder Hofstadt valt. Het blijkt dat de plannen afkomstig zijn van de eigenaar van het terrein. Hij denkt in hoofdzaak aan uitbreiding van de huidige zonnepanelen, maar windenergie past daarin. Er is op dit moment nog geen verzoek of aanvraag voor de vergunningen gedaan.

Zodra de plannen concreet worden is er een grensoverschrijdende milieueffectrapportage nodig. Daarbij kunnen belanghebbenden in Nederland een bezwaar indienen. De Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg vragen in dat geval aan de gemeente Herzogenrath, om de Provincie en de gemeente Landgraaf te betrekken bij een eventuele procedure.

De Belangenvereniging houdt de vinger aan de pols en zal met de vertegenwoordigers van Hofstadt en Eygelshoven optrekken in het bewaken van de belangen van de inwoners van deze plaatsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Call Now Button